.

Novinky

Spole?nost je za?azena od ?ervna 2009 v programu

Zelená úsporám,

jako odborný dodavatel.

V ?ervenci 2008 byla v na?í spole?nosti zahájena výroba atikových klín? a spádových desek z materiálu EPS, ORSIL, ISOVER.

V zá?í r. 2004 na?e firma získala certifikát systému jakosti -

ISO 9001/2001.

Dále firma získala certifikát shody systému environmentálního managementu -

?SN EN ISO 14001:2005

Od 1. 1. 2003 spolupráce s firmou 

BAUDER.

Bli??í informace o materiálech jsou uvedeny na stránce materiály.

V lednu 2001 byla zahájena v na?í spole?nosti výroba ka?írovaných izola?ních st?e?ních dílc? z polystyrenu a minerálních desek. Pro vrchní ka?írovanou vrstvu je mo?no dodat pasy tuzemských i zahrani?ních výrobc? v provedení oxidované, SBS a APP modifikace.

Napište nám

Opište kontrolní kód:
TC5F

Váš e-mail:

Zavolejte nám

fax:


+420 476 742 905

tel.:


+420 476 742 300 - 1